Skip to content

Źródła stresu

Zmiany są nieuniknioną częścią życia każdego człowieka. Zmiana pracy, awans, zwolnienie, pierwszy dzień dziecka w nowej szkole, zmiana miejsca zamieszkania czy choroba bądź śmierć bliskiej osoby – wszystkie te sytuacje mogą powodować stres. Często stresujemy się także możliwymi wydarzeniami w przyszłości. Boimy się o bezpieczeństwo naszych dzieci, o zdrowie najbliższych, utraty pracy. Nawet jeśli bardzo usiłujemy ukryć nasze lęki, staramy się, by nie zawładnęły całym naszym życiem, to nie zawsze jest to skuteczne. Stres z jednej sfery naszego życia prędzej czy później przenosi się na pozostałe. Często istotnym źródłem stresu jest praca zawodowa, która obecnie jest bardzo ważną częścią naszego życia. Natężenie stresu jest zależne od rodzaju pracy, od stanowiska, które piastujemy , oraz od indywidualnej reakcji na stres. Zdarza się, że nie umiemy już żyć bez zapełnionego kalendarza oraz nadmiaru obowiązków, przez co żyjemy w nieustannym napięciu.

1 Kaczmarska A i in. Problematyka stresu – przegląd koncepcji. Hygeia Public Health 2016; 51(4): 317-321.

2 P. G. Zimbardo, Psychologia i życie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 485. 

3 K. Harasim, Stres w zawodach wysokiego ryzyka, Humanum, Siedlce 2018, s. 43-66.

Źródła stresu

Zmiany są nieuniknioną częścią życia każdego człowieka. Zmiana pracy, awans, zwolnienie, pierwszy dzień dziecka w nowej szkole, zmiana miejsca zamieszkania czy choroba bądź śmierć bliskiej osoby – wszystkie te sytuacje mogą powodować stres. Często stresujemy się także możliwymi wydarzeniami w przyszłości. Boimy się o bezpieczeństwo naszych dzieci, o zdrowie najbliższych, utraty pracy. Nawet jeśli bardzo usiłujemy ukryć nasze lęki, staramy się, by nie zawładnęły całym naszym życiem, to nie zawsze jest to skuteczne. Stres z jednej sfery naszego życia prędzej czy później przenosi się na pozostałe.

Często istotnym źródłem stresu jest praca zawodowa, która obecnie jest bardzo ważną częścią naszego życia. Natężenie stresu jest zależne od rodzaju pracy, od stanowiska, które piastujemy , oraz od indywidualnej reakcji na stres. Zdarza się, że nie umiemy już żyć bez zapełnionego kalendarza oraz nadmiaru obowiązków, przez co żyjemy w nieustannym napięciu.

1 Kaczmarska A i in. Problematyka stresu – przegląd koncepcji. Hygeia Public Health 2016; 51(4): 317-321.

2 P. G. Zimbardo, Psychologia i życie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 485.

3 K. Harasim, Stres w zawodach wysokiego ryzyka, Humanum, Siedlce 2018, s. 43-66.