Skip to content

Problemy ze snem

Sen jest podstawową biologiczną potrzebą organizmu, bez której człowiek nie może prawidłowo funkcjonować. Zaburzenia snu są powszechne i należą do najczęstszych problemów zdrowotnych osób dorosłych, z czego ich najczęstszą formą jest bezsenność, która stanowi około 90% tych zaburzeń. Bezsenność dotyczy nawet 48% osób dorosłych na całym świecie.1
1 Wojtas i in. Epidemiologia bezsenności. Psychiatria 2011; 8(3): 79-83.

Problemy ze snem

Sen jest podstawową biologiczną potrzebą organizmu, bez której człowiek nie może prawidłowo funkcjonować. Zaburzenia snu są powszechne i należą do najczęstszych problemów zdrowotnych osób dorosłych, z czego ich najczęstszą formą jest bezsenność, która stanowi około 90% tych zaburzeń. Bezsenność dotyczy nawet 48% osób dorosłych na całym świecie.1

1 Wojtas i in. Epidemiologia bezsenności. Psychiatria 2011; 8(3): 79-83.