Skip to content

Jak działa stres?1

Podczas sytuacji stresujących bezpośrednio po doświadczeniu stresora dochodzi do wyrzutu hormonów walki: noradrenaliny i adrenaliny. W wyniku działania tych hormonów następuje przyspieszenie pracy serca, tętna i oddechu, oskrzela i źrenice rozszerzają się, krew napływa do mięśni, mózgu, serca, procesy trawienne organizmu ustają.

CO SIĘ DZIEJE Z NASZYM CIAŁEM GDY SIĘ STRESUJEMY? 

przyspieszenie pracy serca, tętna i oddechu 

rozszerzenie oskrzeli i źrenic

napłynięcie krwi do mięśni, serca i mózgu

ustanie procesów trawiennych

W dłuższej perspektywie czasu, po kilku minutach lub godzinach od momentu zadziałania stresora, uwalniane są także inne hormony np. kortyzol, który działa przeciwzapalnie i podnosi poziom glukozy we krwi. Jednakże w sytuacji zbyt wysokiego stresu, działającego zbyt długo, może dojść do negatywnych konsekwencji dla zdrowia.
1 Olejnik K, Olejnik Sz. Stres psychologiczny. Przyczyny, reakcje organizmu, skutki i osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem. http://www.publikacje.edu.pl; data dostępu 15.12.2021.

Jak działa stres?1

Podczas sytuacji stresujących bezpośrednio po doświadczeniu stresora dochodzi do wyrzutu hormonów walki: noradrenaliny i adrenaliny. W wyniku działania tych hormonów następuje przyspieszenie pracy serca, tętna i oddechu, oskrzela i źrenice rozszerzają się, krew napływa do mięśni, mózgu, serca, procesy trawienne organizmu ustają.

CO SIĘ DZIEJE Z NASZYM CIAŁEM GDY SIĘ STRESUJEMY? 

przyspieszenie pracy serca, tętna i oddechu 

rozszerzenie oskrzeli i źrenic

napłynięcie krwi do mięśni, serca i mózgu

ustanie procesów trawiennych

W dłuższej perspektywie czasu, po kilku minutach lub godzinach od momentu zadziałania stresora, uwalniane są także inne hormony np. kortyzol, który działa przeciwzapalnie i podnosi poziom glukozy we krwi. Jednakże w sytuacji zbyt wysokiego stresu, działającego zbyt długo, może dojść do negatywnych konsekwencji dla zdrowia.

1 Olejnik K, Olejnik Sz. Stres psychologiczny. Przyczyny, reakcje organizmu, skutki i osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem. http://www.publikacje.edu.pl; data dostępu 15.12.2021.