Skip to content

Jak długo powinno się spać?

Powszechnie wiadomo, że nie należy spać za krótko, ani za długo. Co to jednak oznacza w praktyce? Dużym uogólnieniem jest założenie, że sen każdej osoby powinien trwać nie krócej niż 8 godzin. Warto wiedzieć, że długość snu powinno się uzależniać przede wszystkim od swojego wieku. Najwięcej snu potrzebują dzieci i młodzież. Zalecany czas snu skraca się wraz z dorastaniem i jest najkrótszy wśród osób starszych.1
GRUPA
WIEKOWA
ZALECANY CZAS SNU
(liczba godzin na dobę)
noworodki i niemowlęta (do 3 mż.)
14-17
niemowlęta do (3.-12. mż.)
12-15
małe dzieci (1.-3. rż.)
11-14
dzieci przedszkolne (3.-5. rż.)
10-13
dzieci szkolne (6.-13. rż.)
9-11
nastolatki (14.-17. rż.)
8-10
młodzi dorośli (18.-25. rż.)
7-9
dorośli (26.-65. rż.)
7-9
starsi dorośli (>65. rż.)
7-8
1 Wichniak A i in. Zdrowy sen. Omówienie zaleceń American Thoracic Society 2015. Medycyna Praktyczna. https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/bezsennosc/143659,zdrowy-sen. Data dostępu 12.11.2020.

Jak długo powinno się spać?

Powszechnie wiadomo, że nie należy spać za krótko, ani za długo. Co to jednak oznacza w praktyce? Dużym uogólnieniem jest założenie, że sen każdej osoby powinien trwać nie krócej niż 8 godzin. Warto wiedzieć, że długość snu powinno się uzależniać przede wszystkim od swojego wieku. Najwięcej snu potrzebują dzieci i młodzież. Zalecany czas snu skraca się wraz z dorastaniem i jest najkrótszy wśród osób starszych.1

GRUPA
WIEKOWA
ZALECANY
CZAS SNU
(liczba godzin
na dobę)
noworodki i niemowlęta (do 3 mż.)
14-17
niemowlęta do (3.-12. mż.)
12-15
małe dzieci (1.-3. rż.)
11-14
dzieci przedszkolne (3.-5. rż.)
10-13
dzieci szkolne (6.-13. rż.)
9-11
nastolatki (14.-17. rż.)
8-10
młodzi dorośli (18.-25. rż.)
7-9
dorośli (26.-65. rż.)
7-9
starsi dorośli (>65. rż.)
7-8

1 Wichniak A i in. Zdrowy sen. Omówienie zaleceń American Thoracic Society 2015. Medycyna Praktyczna. https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/bezsennosc/143659,zdrowy-sen. Data dostępu 12.11.2020.