Skip to content

Czym jest bezsenność?

Bezsenność polega na problemach z zasypianiem, wybudzaniem się w nocy, złej jakości snu czy zbyt wczesnym wybudzaniu się. Aby zdiagnozować bezsenność, zaburzenia snu powinny występować co najmniej 3 razy w tygodniu przez co najmniej miesiąc oraz powinny prowadzić do znacznie gorszego samopoczucia lub zaburzać funkcjonowanie w codziennym życiu.1 Zaburzenia snu występują w całej populacji, głównie wśród osób dorosłych. Jednak niektóre grupy są na nie narażone w większym stopniu, zwłaszcza osoby starsze, kobiety, jak również osoby ze współistniejącymi chorobami ogólnymi, zaburzeniami psychicznymi oraz chorobami neurologicznymi. W Polsce na trudności z zasypianiem skarży się 24% badanych, w utrzymaniu snu — 29%, przedwczesne budzenie rano zgłasza 24%, a sen niepokrzepiający deklaruje 27%. Rozpowszechnienie bezsenności sprawia, że zasługuje ona na miano choroby cywilizacyjnej XXI wieku.2
1 Dyrda W i in. Zasady leczenia bezsenności w POZ. Medycyna Praktyczna.  https://www.mp.pl/poz/psychiatria/zaburzenia_snu/226227,zasady-leczenia-bezsennosci-w-poz. Data dostępu 12.11.2020. 2 Wojtas i in. Epidemiologia bezsenności. Psychiatria 2011; 8(3): 79-83..

Czym jest bezsenność?

Bezsenność polega na problemach z zasypianiem, wybudzaniem się w nocy, złej jakości snu czy zbyt wczesnym wybudzaniu się. Aby zdiagnozować bezsenność, zaburzenia snu powinny występować co najmniej 3 razy w tygodniu przez co najmniej miesiąc oraz powinny prowadzić do znacznie gorszego samopoczucia lub zaburzać funkcjonowanie w codziennym życiu.1 Zaburzenia snu występują w całej populacji, głównie wśród osób dorosłych. Jednak niektóre grupy są na nie narażone w większym stopniu, zwłaszcza osoby starsze, kobiety, jak również osoby ze współistniejącymi chorobami ogólnymi, zaburzeniami psychicznymi oraz chorobami neurologicznymi. W Polsce na trudności z zasypianiem skarży się 24% badanych, w utrzymaniu snu — 29%, przedwczesne budzenie rano zgłasza 24%, a sen niepokrzepiający deklaruje 27%. Rozpowszechnienie bezsenności sprawia, że zasługuje ona na miano choroby cywilizacyjnej XXI wieku.2

1 Dyrda W i in. Zasady leczenia bezsenności w POZ. Medycyna Praktyczna.  https://www.mp.pl/poz/psychiatria/zaburzenia_snu/226227,zasady-leczenia-bezsennosci-w-poz. Data dostępu 12.11.2020.

2 Wojtas i in. Epidemiologia bezsenności. Psychiatria 2011; 8(3): 79-83..